Eurovolby

Evropský průkaz pro zdravotně postižené

Lidé se zdravotním hendikepem by se během dvou let mohli dočkat jednotného evropského průkazu zdravotně postižené osoby. Ten jim významným způsobem…

Lidé se zdravotním hendikepem by se během dvou let mohli dočkat jednotného evropského průkazu zdravotně postižené osoby. Ten jim významným způsobem zjednoduší život i cestování. Dočkají se díky němu uznávání úlev vztahujících se k jejich postižení ve všech unijních státech.

Na návrhu standardizovaných průkazů se významně podílela sociálně demokratická europoslankyně Radka Maxová. V září jej schválila Evropská komise, nyní ho bude projednávat Evropský parlament a Rada. Po ukotvení do české legislativy by se evropského průkazu mohli tělesně postižení u nás dočkat s největší pravděpodobností v roce 2025. „Ukazuje se, že i evropské volby jsou důležité a iniciativa jednotlivých europoslanců může usnadnit život statisíců lidí,“ říká předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

„Mám z toho, že se vydávání evropského průkazu pro zdravotně postižené osoby a evropské parkovací karty významně posunulo, obrovskou radost. Společně s eurokomisařkou Helenou Dali a evropskými neziskovými organizacemi jsme na jejich zavedení pracovali prakticky od posledních evropských voleb,“ uvedla Radka Maxová, europoslankyně za Sociální demokracii. Obě karty přispějí k tomu, aby se lidem se zdravotním hendikepem dostalo ve všech unijních státech stejnému zacházení, tzn. mohli parkovat na místech pro invalidy stejně jako ve své domovské zemi, využívat služeb osobní asistence nebo čerpat slevy například ve veřejné dopravě, v muzeích a galeriích. „Nyní se zdravotně postižení za hranicemi své vlastní země potýkají s tím, že místní samosprávy daná osvědčení neuznávají,“ vysvětluje Radka Maxová.

Fungování jednotného evropského průkazu pro postižené již prošlo úspěšným testem v praxi. V letech 2016 až 2018 se do pilotního projektu zapojilo osm unijních zemí (Belgie, Kypr, Estonsko, Finsko, Itálie, Malta, Rumunsko a Slovinsko).

Pokud návrh projde celým legislativním procesem, pak oba průkazy budou vydávat vnitrostátní orgány a stanou se doplňující službou stávajících národních průkazů nebo osvědčení. V České republice nyní platí následující průkazy: TP (tělesně postižený), ZTP (zvlášť tělesně postižený) a ZTP/P (zvlášť tělesně postižený s průvodcem). Díky nim jejich majitelé čerpají slevy i výhody a jsou na ně navázány i některé sociální příspěvky. „Současný návrh Evropské komise ukládá národním institucím vydávat obě karty lidem se zdravotním hendikepem ve fyzické i digitální podobě,“ připomíná sociálně demokratická europoslankyně Radka Maxová. A jak dodává, až návrh projde evropským legislativním procesem, tak budou mít na implementaci směrnice do vnitrostátních předpisů členské státy 18 měsíců. „Stihnout by se to tedy mohlo již do roku 2025,“ odhaduje.