Eurovolby

Školné is Bek! Ministrovo zápisné ohrožuje nás všechny

Ministr školství se nechal slyšet, že cestou k částečnému napravení drasticky přiškrcených výdajů na vzdělávání je zavedení finanční spoluúčasti stude

U Mikuláše Beka se nejedná o bezmyšlenkovitý výstřel. Již v roce 2017 ještě z pozice rektora Masarykovy univerzity se jako jediný vysoký představitel akademické obce vyslovoval pro zavedení „nějakého školného nebo zápisného“. Ať už zpoplatnění studia nazveme jakkoliv, esence zůstává stejná. Financování našeho školství, zejména vysokého, v mezinárodním srovnání dlouhodobě pokulhává, jeho zpoplatnění ale nedostatky nevyřeší. Naopak přináší další dopady v podobě omezení dostupnosti vzdělání pro studenty z nižší a dnes už i střední třídy.

Zavedení školného či zápisného by bylo dalším útokem na peněženky studentů v době, kdy jim vláda zároveň ruší slevy na jízdném, slevu na studenta a zvýšením DPH zdraží kolejné, nájmy či vodné a stočné. Už dnes si víc než 92 % mladých při studiu přivydělává a třetina nedostává od rodičů žádnou finanční podporu. V investicích do školství jsme na chvostu zemí OECD, u pracujících studentů jsme naopak na špici.

Místo aby se ministr školství za svůj resort, vládou označovaný jako prioritní, postavil a dojednal odpovídající podporu (podle odborníků až 30 miliard navíc pro příští rok), vrací do hry historické recepty, které se neosvědčily. Například Rakousko si prošlo osm let trvající etapou školného, aby ji pod tlakem sociálních nepokojů uzavřelo. V Anglii už dluh studentských půjček přesáhl 200 miliard liber, o dvacet let dříve, než úřady čekaly. V USA hovoří o bilionech dolarů, z nichž většina nebude nikdy uhrazena.

A nejde jen o ekonomické hledisko. Situace, kdy stát, v jehož zájmu je vzdělaná společnost, podmiňuje dostupnost vzdělání zadlužením, je na štíru se základní hodnotou humanismu: spravedlností. Vzdělání je nástroj, který pomáhá člověku z chudších poměrů dosáhnout vyššího socioekonomického statusu, než měli jeho rodiče.

Nápady ministra Beka tento pozitivní efekt vzdělání ohrožují, a tím i vyhlídky na spravedlivou společnost. Ministrovy výroky o zápisném, respektive školném, jsou proto nebezpečné – a jako takové je musíme v samotném zárodku razantně odmítnout.
autoři: Daniela Ostrá, Lukáš Ulrych místopředsedové SOCDEM a pedagogové

zdroj: MF Dnes 21. 9. 2023