Eurovolby

Spravedlivé a udržitelné důchody si nelze vysoudit

Ústavní soud rozhodl, že snížení valorizací důchodů tak, jak ji minulý rok protlačila pětikoaliční vláda, ústavě neodporuje.

Soudci a soudkyně tak jasně řekli, že ani účelové jednání v režimu legislativní nouze a ani existence oprávněného nároku seniorů na plnou výši valorizace není důvodem pro zrušení příslušného zákona.

Vláda si tak za pomoci ústavních soudců mohla alespoň na chvíli oddechnout. Nic to však nemění nic na tom, že současný důchodový systém potřebuje velké změny. Spravedlivé a udržitelné důchody si nelze vysoudit. K tomu potřebujeme odvážné politiky, kteří budou schopní prosadit opravdovou reformu celého důchodového systému.

Vláda však s žádnou reformou, která by spravedlivé a udržitelné důchody garantovala, nepřichází. Dokola pouze straší tím, že na důchody nebude. Řešení vlády jsou pouze dvě – zvyšování věku odchodu do důchodu a snižování důchodů. To není reforma, to je ohrožení životních jistot českých důchodců.

Na druhé straně řešení nemá ani současná sněmovní opozice. Ta se tváří, že se nic měnit nemusí a že při otázkách na téma „Jak budeme financovat důchodový systém za 30 let?“ strká hlavu do písku.

Jediný, kdo přichází s reálnou, odvážnou a fungující reformou penzí, je Sociální demokracie. Chceme systém, který bude garantovat důstojnou výši důchodů pro všechny, kteří celý život poctivě pracovali a odváděli do důchodového systému prostředky.

Tato spravedlivá důchodová reforma stojí na dvou základních pilířích. Nultý důchodový pilíř – základní minimální důchod, který by byl pro všechny, kteří splní zákonnou podmínku počtu let odvodů sociálního pojištění, stejný. Dnes, s ohledem na úroveň cen, by za nás tato částka měla být 13 tis. korun. Díky tomu, že se jedná o částku stejnou pro všechny, tak není nutné, aby byl tento pilíř financován ze sociálního pojištění, které lidé do systému odvádějí. Druhou část důchodu by již tvořila zásluhová složka, jejíž výše by záležela na tom, kolik daný člověk odváděl během svého aktivního života do systému důchodového pojištění. Dohromady by obě složky fungovaly tak, aby průměrný důchod dosahoval alespoň 50 % průměrné mzdy, dnes to tedy znamená alespoň 22 tis. korun.

Vznik nultého pilíře a garantovaného minimálního důchodu nám umožní zapojit do financování důchodů nové daňové příjmy (například sektorové daně a jiné) a naopak snížit sociální odvody a tím i celkové zdanění práce, po kterém stále častěji volají ekonomové i zaměstnavatelé. Proto od začátku říkáme, že s odpovědnou a spravedlivou důchodovou reformou musí jít ruku v ruce také reforma celého daňového systému.

Přesně proto potřebujeme dostat zpátky Sociální demokracii. Jen návrat Sociální demokracie do sněmovní lavic může zajistit, že se skutečně povede prosadit odpovědnou a udržitelnou důchodovou reformu, která zároveň zajistí důstojné životní podmínky pro naše současné i budoucí seniory.

Autorem je Michal Šmarda,  předseda Sociální demokracie