Eurovolby

Sociální demokracie nabídne naději pro tuto zemi

Cílem Sociální demokracie je uspět v nejbližších volbách. Jednání v poslanecké sněmovně dokazují, že současné sněmovní strany nejsou schopné ukončit krizi a nejsou nadějí pro naši zemi. Sociální demokracie má řešení současných problémů a umí nastartovat českou ekonomiku. Naše řešení představíme lidem. Vyrazíme proto do ulic a okamžitě nastartujeme kampaň, která představí nové vize Sociální demokracie. Nebudeme čekat na předvolební kampaň, začneme hned.

Předsednictvo Sociální demokracie schválilo plán kampaně a rozhodlo o mobilizaci finančních prostředků. Již před červnovým sjezdem strany byly zvýšeny členské příspěvky a nyní se strana rozhodla prodat nemovitosti v regionech. Z výnosu chce financovat nejen zmíněnou podzimní kampaň, ale i kampaně před volbami, které nás čekají v příštích dvou letech.

„Sociální demokracii dala do pořádku své hospodaření. Nyní musíme udělat vše pro návrat do Sněmovny a úspěch v evropských a krajských volbách,“ říká předseda Sociální demokracie Michal Šmarda. „Chceme slušnou politiku
a odmítáme jakékoli černé nebo špinavé peníze! Ten, kdo nemá průhledné hospodaření, ten nemůže hájit zájmy slušných lidí,”
 říká razantně šéf Sociální demokracie.

„Oproti sněmovním stranám dostáváme od státu jen minimální příspěvek na činnost, nechceme se znovu zadlužovat a nestojí za námi žádný oligarcha. Přesto chceme být vidět. Naše země nás potřebuje,“ vysvětluje Michal Šmarda.

„Celkové náklady kampaní v příštích dvou letech přesáhnou částku 100 milionů korun. Většinu těchto peněz získáme transparentním a efektivním prodejem části nemovitého majetku. Zbytek lepším hospodařením s výnosným majetkem. Snad se podaří zajistit i sponzoring,” komentuje plán na financování kampaní statutární místopředseda Sociální demokracie Igor Bruzl.

Pro případné sponzory si strana na sjezdu stanovila velmi přísná pravidla. „Nesmí nijak ovlivňovat politiku strany a jejich podnikání nesmí být v rozporu s hodnotami Sociální demokracie,” přibližuje místopředseda Sociální demokracie odpovědný za financování a majetek Josef Říha. Dodává také, že „SOCDEM nechystá prodej pražského Lidového domu ani královéhradecké Střelnice,” což zmínil ve svém kandidátském projevu i předseda strany na červnovém sjezdu
v Plzni.

Sociální demokracie v červnu zjednodušila svůj název i vizuální identitu, používá nové logo. V současné době vybírá kandidáty a její odborné zázemí pracuje na aktualizaci programu, s nímž půjde do voleb v průběhu příštího roku. „Počítáme s tím, že složení kandidátek do evropských voleb představíme spolu s programem na začátku října. Ještě před tím proběhne programová konference strany,“ uvádí předseda SOCDEM Michal Šmarda.

„Naše preference postupně rostou a jsou vyšší než u některých vládních stran. Jsme v pozici lídra na levicové části politického spektra. Jednoznačným cílem je uspět v nejbližších volbách a dostat se do první politické ligy,“ říká. Když sledujeme politickou scénu, tak na ní podle Michala Šmardy Sociální demokracie v současné době citelně chybí.

„Pravicová vláda se chová naprosto asociálně, nezajímají ji osudy zaměstnanců, seniorů nebo mladých rodin. Populistická parlamentní opozice je nedůvěryhodná a nenabízí vládě alternativu. My ji přinášíme. Sociální demokracie vždy sehrála důležitou roli především v době krizí, z nichž Českou republiku dokázala úspěšně vyvést. Heslo Lidskost místo sobectví jsme zvolili, protože nejlépe vystihuje roli, jakou sociální demokracie chce hrát,“ vysvětluje.

zdroj: tiskové oddělení SOCDEM