Eurovolby

Kandidátky a kandidáti

1.

zaoralek04

Lubomír Zaorálek

je místopředseda Sociální demokracie, vysokoškolský pedagog, je zástupcem MDA v byru Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS), bývalý poslanec a ministr kultury ČR (2019–2021), v letech (2009–2018) byl místopředsedou Sociální demokracie, byl ministrem zahraničních věcí ve vládě Bohuslava Sobotky (2014–2017), vystudoval filozofii a ekonomii na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně, patřil mezi zakladatelem Občanského fóra na Ostravsku.

2.

ostra 2

Daniela Ostrá

je místopředsedkyně Sociální demokracie a odborná asistentka Katedry politologie a evropských studií Univerzity Palackého. Zaměřuje se na oblast politického marketingu, volebních kampaní, politické komunikace a volebního chování. Je absolventkou Akademie sociální demokracie a PES Academy (vzdělávacího programu Strany evropských socialistů). Kromě odborné produkce příležitostně publikuje také v Deníku Referendum. Podílela se na vzniku mezinárodního sborníku Volby během pandemie.

3.

desatova 1

Lenka Desatová

je od roku 2021 předsedkyní Rady seniorů ČR, byla šéfredaktorkou časopisu Doba seniorů, dlouhodobě pracovala v médiích a marketingu.

4.

kotrbova

Kvetoslava Kotrbová

je vysokoškolská pedagožka, hygienička, epidemioložka, ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje.

5.

skolnikova 1

Klára Školníková

je spolupředsedkyní hnutí Budoucnost, pracuje jako analytička státní a evropské politiky životního prostředí, věnuje se tématům klimatické krize, správnému fungování demokratických struktur a důstojným pracovním podmínkám.

6.

Svoboda 4

Luděk Svoboda

je student Právnické fakulty Univerzity Karlovy, člen Mladých sociálních demokratů a Sociální demokracie. Pracuje v politickém think-tanku Masarykově demokratické akademii.

7.

ulrych03 1

Lukáš Ulrych

je místopředsedou sociální demokracie, předsedou Mladých sociálních demokratů, středoškolským učitelem a odborářem. Věnuje se tématu hospodářské politiky, lidským právům a klimatické krizi.

8.

brzobohata 2

Zuzana Brzobohatá

je profesí elektrotechnická inženýrka a ekonomka. Je členkou Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu, kde zastupuje neziskový sektor. Věnuje se tématům energetika, doprava, IT a ekonomickým záležitostem.

9.

hruza

Filip Hrůza

je ředitelem Institutu veřejné správy na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Působí také jako neuvolněný místostarosta městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Mezi jeho hlavní témata patří veřejná správa, meziobecní spolupráce či finanční řízení.

10.

hermanova

Monika Kaucká Hermannová

je právnička a ekonomka. Detailní znalosti evropské agendy sbírala během práce v kancelářích dvou europoslanců. Zaměřuje se na problematiku legislativy, daní a hospodářské politiky.

11.

wildmannova

Mirka Wildmannová

 je místostarostkou městské části Brno-Černovice, kde se věnuje oblasti rozpočtu a sociální politiky a snaží se aktivně podporovat mezigenerační aktivity. Je zároveň odbornou asistentkou na katedře Veřejné ekonomie a správy Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Specializuje se na otázky sociální a hospodářské politiky, na systém sociálního zabezpečení s důrazem na rodinnou politiku, sociální péči a hledá odpovědi na otázky budoucího nastavení sociálního státu v Evropě s důrazem na otázky vzdělání, work– life balance.

12.

Cardal 2

Michael Cardal

je student vysoké školy, člen Mladých sociálních demokratů a Sociální demokracie. Studuje Politologii a veřejnou politiku, zároveň pracuje v Progresivním analytickém centru jako junior analytik. Věnuje se zejména tématům, která pálí mladou generaci, ať už je to dostupné bydlení, spravedlivá klimatická politika, rovnoprávnost LGBTQ lidí či problematika duševního zdraví. 

13.

kovarik

Jakub Kovařík

je spolupředsedou hnutí Budoucnost. Pracuje jako datový analytik. Zaměřuje se na ekonomické otázky, především na negativní jevy spojené s monopoly/oligopoly, na daňovou politiku, veřejné služby a nedostatečně ohodnocenou práci.

14.

chlebo

 je hasičem a velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Aktivně zasahuje u požárů a mimořádných událostí nepřetržitě 50 roků. Je viceprezidentem Komory velitelů dobrovolných hasičů. Má vysokoškolské vzdělání, podílel se na rozvoji pojistného trhu v ČR, řídil pojišťovnu a byl členem prezidia České asociace pojišťoven.

15.

pavlik

je předsedou obvodního výboru SOCDEM Prahy 6. Působí jako vysokoškolský pedagog na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a jako ombudsman na Technické univerzitě v Liberci. Jeho hlavní témata jsou vzdělávání, sociální spravedlnost a rovné příležitosti žen a mužů.

16.

haug

Manuela Haug

působí jako místopředsedkyně hnutí Budoucnost. Jako psycholožka se zajímá o problematiku duševního zdraví. Kromě toho se také věnuje otázce postavení žen ve společnosti.

17.

Nenutilova 1

Věra Nenutilová

 je advokátka z Tachovska, žije a pracuje v pohraničí celý život. Profesně se specializuje na rodinné, pozemkové a zemědělské právo, a proto by se ráda zaměřila na ochranu zemědělské půdy a podporu českých zemědělců a včelařů.

18.

kosak 2

Jan Košák

je leader za Moravskoslezský kraj. Absolvent Evropské diplomatické akademie s pracovními zkušenostmi z Evropského parlamentu. Žil v několika zemích a mluví plynně vícero světovými jazyky. Pracuje jako Projektový manažer a pedagog. Jeho ústředními tématy jsou zahraniční politika, bezpečnost a boj za práva lidí v Česku i Evropě.

19.

scherfer

Radek Scherfer

je procesní a krizový manažer, zaměřuje se zejména na oblast zdravotnictví a informačních technologií.

20.

kaszper

David Kaszper

David Kaszper je pedagog volného času z Moravskoslezského kraje. Zároveň studuje Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity. Hlavní témata, která chce David řešit, jsou – boj proti nerovným podmínkám ve vzdělávání, podpora studentů a mládežnických organizací.

21.

cap

Bohumil Čáp

zakládal hnutí Budoucnost s důrazem na propojení sociálního a klimatického úsilí. Je člen i zaměstnanec odborové organizace, kde se věnuje mezinárodní spolupráci. 

22.

avatar

David Rouček

je student mezinárodního práva na Pařížské univerzitě a smluvním konzultantem OECD. Věnuje se různých tématech týkajících se mladých lidí, konkrétně přístupu ke kvalitnímu vzdělání, mobility, nebo pracovních míst, a pracujících lidí, konkrétně spravedlivých mezd a zajištění čistých pracovních míst během technologických změn.

23.

vesely

Ondřej Veselý

je advokátem v Písku. Zaměřuje se na smluvní vztahy k nemovitostem, trestní a rodinné právo. Věnuje se také problematice domácího násilí a násilí na ženách. V roce 2023 v této oblasto absolvoval půlroční kurz Rady Evropy zakončený závěrečnou zkouškou.

24.

kalaova 2

Alžběta Kálalová

je vystudovaná sociální pracovnice. Zaměřuje se na sociální témata, nerovnosti a rodinnou politiku. Ráda chodí do přírody a pomáhá jako dobrovolnice. Pochází z Východních Čech, nyní ale žije již více než deset let v Praze. Je členkou Sociální demokracie a působí jako místopředsedkyně Sociální demokracie v Praze. 

25.

marksova

Michaela Marksová

 je expertkou na problematiku rovných příležitostí, sociální a rodinnou politiku a dětská práva. V letech 2014–2017 byla ministryní práce a sociálních věcí. Od prosince je ředitelkou nově vzniklého think thanku SOLVO. Hovoří anglicky, německy a rusky.

26.

Dienstbier

Jiří Dienstbier

je právník a od roku 2011 do roku 2020 senátor ČSSD za kladenský volební obvod, v letech 2011–2013 byl místopředsedou ČSSD, v roce 2013 byl sociálně demokratickým kandidátem na úřad prezidenta republiky, od ledna 2014 do listopadu 2016 byl ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve vládě Bohuslava Sobotky.

27.

spidla

Vladimír Špidla

je bývalý předseda Sociální demokracie, předseda vlády (2002– 2004), evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitost (2006–2010), ministr práce a sociálních věcí (1998–2002) a ředitel Masarykovy demokratické akademie (2011–2022). V době, kdy byl premiérem, tak se Česká republika stala členem Evropské unie. Vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

28.

roucek libor 1

Libor Rouček

je bývalý poslanec českého parlamentu (2002 – 2004) a
europoslanec (2004 – 2014). Od července 2009 byl prvním místopředsedou Evropského parlamentu. V roce 1977 emigroval do Rakouska, kde ve Vídni studoval politické vědy a sociologii. V letech 1988 až 1991 byl redaktorem Hlasu Ameriky, později jejím spolupracovníkem. V letech 1991 až 1992 byl zaměstnancem Královského institutu mezinárodních záležitostí v Londýně.