Eurovolby

Břetislav Štefan

Místopředseda

Můj příběh:

Život:  

Pocházím ze Svitav, ale velkou část života jsem strávil v Brně. Zde jsem absolvoval jak gymnázium, tak i studium historie a archivnictví na Masarykové univerzitě. Jako odborný archivář jsem následně působil v rámci MVČR a v Archivu bezpečnostních složek. Žiji v městské části Brno-Líšeň, která má bohatou historii a řadu pamětihodností a v docházkové vzdálenosti i příjemné přírodní prostředí. Věnuji se jachtingu, rád navštěvuji kulturní akce. Vždycky mě potěší, když se nám s rodinou podaří realizovat návštěvu divadla nebo společný výlet.

Politika:   

Můj vstup do politického života byl pozvolný a opatrný. Nakonec ale převážilo vědomí, že pokud se má něco změnit, je třeba se o to zasadit osobně. Zastupitelem a zároveň starostou městské části, kde bydlím, jsem se stal v roce 2010. Naposledy, počtvrté, jsem byl starostou zvolen v roce 2022. Snad je důvěra voličů důkazem toho, že věci děláme správně. Daří se nám dotahovat projekty, modernizujeme městskou část, rozvíjíme městskou zeleň a zavádíme fotovoltaické systémy pro úsporu rozpočtu i větší úlevu pro životní prostředí.

Názory:   

Sociální demokracie nabízí systémovou stranu hájící udržitelné sociální a demokratické hodnoty pevně zakotvené v rámci Evropy. Solidarita, demokracie, rovnost příležitostí, dostupné školství a dostupné zdravotnictví – to jsou hodnoty, které je třeba hájit, protože jsou důležité pro zdravou a férovou společnost. ČR i EU čeká řada výzev, ať už jsou to otázky bezpečnosti, ekonomického růstu nebo životního prostředí. Je třeba změny provádět tak, aby cíle byly reálně a proveditelné a nedopadaly na společnost tak, že ve výsledku budeme konkurenčně ztrácet oproti světu. Green Deal musí být naší cestou a příležitostí, jak hledat udržitelný rozvoj a dobrovolnou střídmost.