Eurovolby

Martin Netolický

Místopředseda

Můj příběh:

Život

Pocházím z podhůří Orlických hor, z Ústí nad Orlicí. Své roky studia jsem strávil nejprve v České Třebové a poté v Brně. První roky svého profesního života jsem spojil s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem vyučoval.

Volný čas trávím nejraději aktivně při lyžování a cyklistice, ale také poslechem hudby nebo návštěvou divadla. Jako pedagog a právník mám samozřejmě blízký vztah k historii, hodně času proto trávím četbou.

Politika

Už jako pedagog jsem se zabýval finančním právem zejména ve vztahu k územně samosprávným celkům. V komunální politice působím od roku 2006, kdy jsem se stal zastupitelem České Třebové. V roce 2012 jsem se stal hejtmanem Pardubického kraje a opakovaně jsem byl ve funkci potvrzen v letech 2016 a 2020.

Pardubický kraj se může pochlubit řadou úspěšných projektů. Jedním z těch nejnovějších je rekonstrukce budovy Automatických mlýnů pro Gočárovu galerii. Vysokému Mýtu se podařilo získat v roce 2023 cenu za nejlepší regeneraci městské památkové zóny. V rámci kraje dokážeme úspěšně pracovat na dlouhodobých projektech. Jejich završení vždycky vrátí motivaci a posílí přesvědčení, že se skutečně, přes veškeré administrativní i politické překážky, dá v naší zemi vytvářet něco krásného, co zůstane i po nás.

Kraje potřebují po 20 letech zásadní přehodnocení financování. Byli jsme blízko změně, která zruší obrovské rozdíly ve financování, ale vláda v rámci vyjednávání konsolidačních opatření selhala. Fungující systém samosprávných celků je přitom v zájmu všech, včetně těch, kteří přijdou po nás.

Názory

Sociální demokracie má silný program, který je stále aktuální a může oslovit různé skupiny voličů. Máme mezi sebou úspěšné regionální politiky, starosty měst a obcí, kteří z mají každodenní zkušenosti při vedení úřadu. Máme dostatek sebevědomých a schopných lidí na to, abychom mohli dělat samostatnou, odpovědnou a čestnou politiku.